green wall

lazy placeholder دیوار سبز ۰

دیوار سبز

دیوار سبز

رشد جامعه و همینطور آلودگی حاصل از آلاینده های ماشینی و کاخانه ای با عث شده که بیش از پیش به محیط های سبز نیاز داشته باشیم . با توجه به کمبود فضا برای ایجاد محیط های سبز استفاده از دیوار سبز بسیار رواج پیدا کرده است . مخصوصا در شهرهای با جمعیت بالا و دارای آلودگی هوای بیشتر این دیوار طرفداران بیشتری دارد. دیوار سبز را می توان در هر محیطی چه کوچک چه بزرگ و حتی داخل خانه نیز اجرا کرد و از زیبایی آن لذت برد .

lazy placeholder دیوار سبز

گیاهان دیوار سبز می تواند به تصویه هوا …

09185314481
Call Now Button