\

lazy placeholder پوکه ساختمانی ۰

پوکه ساختمانی

پوکه ساختمانی چیست؟

پوکه ساختمانی یکی از انواع مصالح ساختمانی می باشد که برای سبک سازی بنا مورد استفاده قرار می گیرد . در ساخت بنا برای شیب بندی و پر کردن کف طبقات از پوکه معدنی استفاده می شود . البته برای این کار از ماسه و یا خاک هم می توان استفاده کرد . اما معایبی که استفاده از این دو دارد استفاده از پوکه را رایج کرده . مثلا اگر برای پر کردن کف اتاق های طبقات از ماسه استفاده شود مطمعنا وزن بنا بسیار بالا می رود که بسیار خطرناک است . یا اگر از خاک …

09185314481
Call Now Button