کاربرد پوکه معدنی

lazy placeholder پوکه معدنی قروه سنندج ۰

پوکه معدنی قروه سنندج

پوکه معدنی قروه سنندج بهترین نوع پوکه در سراسر کشور است . چون از لحاظ وزن سبکترین پوکه معدنی موجود در کشور است و ار نظر مقاومت دارای سختی بالایی می باشد . بهترین مصالح برای سبک سازی ساختمان است .

پوکه معدنی از گدازه های آتشفشانی تشکیل شده که بعد از ریسدن به سطح زمین و در حین سرد شدن حباب هایی در آن ایجاد می شود . متخلخل است و به صورت دانه های ریز و درشت شکل می گیرد .

پوکه معدنی قروه سنندج کاربردهای زیادی دارد از جمله :
* در صورت استفاده از پوکه در …

09185314481
Call Now Button