پوکه ساختمانی

lazy placeholder پوکه ساختمانی ۰

پوکه ساختمانی

پوکه ساختمانی چیست؟

پوکه ساختمانی یکی از انواع مصالح ساختمانی می باشد که برای سبک سازی بنا مورد استفاده قرار می گیرد . در ساخت بنا برای شیب بندی و پر کردن کف طبقات از پوکه معدنی استفاده می شود . البته برای این کار از ماسه و یا خاک هم می توان استفاده کرد . اما معایبی که استفاده از این دو دارد استفاده از پوکه را رایج کرده . مثلا اگر برای پر کردن کف اتاق های طبقات از ماسه استفاده شود مطمعنا وزن بنا بسیار بالا می رود که بسیار خطرناک است . یا اگر از خاک …

lazy placeholder دانه بندی پوکه معدنی ۰

دانه بندی پوکه معدنی

پوکه معدنی قروه

همانطور که در مطالب قبلی اشاره کردیم ، پوکه معدنی از مواد مذاب آتشفشانی که به سطح زمین راه یافته اند تشکیل شده است . پوکه معدنی قروه دارای دو خاصیت بسیار مهم است که آن را به بهترین پوکه معدنی برا استفاده در ساختمان سازی تبدیل می کند . اول اینکه پوکه قروه وزن بسیار پاینی دارد به صورتی که در مقایسه با پوکه سایر مناطق چیزی حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم در هر مترمکعب سبکتر است . ویژگی مهم دوم میزان سختی بالای پوکه معدنی قروه است . ویژگیی که در ساختمان سازی بسیار مهم …

lazy placeholder ساخت بلوک سیمانی با پوکه معدنی ۲

ساخت بلوک سیمانی با پوکه معدنی

ساخت بلوک سیمانی

ساخت بلوک سیمانی با پوکه معدنی : بلوک سیمانی با مخلوط کردن سیمان و آب با پوکه معدنی یا شن ریز و یا ماسه و قرار دادن آن در دستگاه مخصوص بتولید می شود . این دستگاه مخلوط بدست آمده را با لرزاندن متراکم می کند و به شکل نهایی درمی آورد . انواع بلوک به صورت تو پر و توخالی تولید می شود که از آنها در دیوارها و یا سقف استفاده می شود .

ساخت بلوک سیمانی با پوکه معدنی : در ساخت بلوک سیمانی وزن آن با توجه به نوع بتن …

lazy placeholder کیفیت پوکه معدنی

کیفیت پوکه معدنی

کیفیت پوکه معدنی

lazy placeholder کیفیت پوکه معدنی

پوکه (Pumice) – مهمترین عوامل تعیین کیفیت پوکه معدنی ؛ وزن – اندازه و درجه مقاومت آن است. به عنوان مثال در ساخت بلوک سبک هر اندازه  وزن پوکه معدنی کمتر و مقاومت آن بالاتر باشد ، پوکه معدنی از کیفیت برتری برخوردار است.
کیفیت پوکه معدنی : از آنجا که مهمتیرن کاربرد پوکه معدنی استفاده از آن برای سبک سازی سازه است پس مهمترین عامل تعیین کیفیت پوکه معدنی وزن آن است.

lazy placeholder کیفیت پوکه معدنی

کیفیت پوکه معدنی : اگر بخواهیم پوکه معدنی را با پوکه صنعتی مقایسه کنیم به این نتیجه میرسیم که پوکه معدنی با کیفیت تر …

lazy placeholder شیب بندی ساختمان

شیب بندی ساختمان

شیب بندی ساختمان

شیب بندی ساختمان یکی از مواردی است که پس از تمام شدن سفت کاری ساختمان باید انجام شود . انجام این مورد در ساختمان سازی بسیار مهم است . بدون اینکه شیب بندی برای ساختمان انجام شود ، سازه ناقص است و نمی توان از آن بهره برداری کرد .

lazy placeholder شیب بندی ساختمان

چه نوع پوکه ای برای شیب بندی مناسب است

شیب بندی ساختمان : برای انتقال آب جمع شده روی پشت بام به حیاط یا سیستم خروج آب باید پشت بام را شیب بندی کنیم . شیب بندی برای مکان هایی: مانند محوطه سازی، پیاده رو، شیب بندی …

09185314481
Call Now Button