پوکه بادامی

lazy placeholder پوکه بادامی ۴

پوکه بادامی

پوکه بادامی

پوکه معدنی (Pumice) بادامی یکی از انواع پوکه معدنی قروه است که اندازه ای بین ۱۸ الی ۲۶ میلیمتر دارد. پوکه معدنی قروه با توجه به اینکه پوکه سایر مناطق سبکتر است و درجه سختی بالایی دارد بسیار مورد توجه خریداران قرار گرفته است .

شهرستان قروه با داشتن بیش از ۲۰ معدن پوکه ، دارای برترین پوکه در سطح کشور می باشد . پوکه ای که از طرف بام پوکه برای عزیزان فرستاده می شود ؛ مستقیما از این معادن بارگیری شده و آماده ارسال می شود . در این بین با حذف واسطه مشتریان …

09185314481
Call Now Button