وزن مخصوص پوکه معدنی

lazy placeholder وزن مخصوص پوکه معدنی چیست؟

وزن مخصوص پوکه معدنی چیست؟

وزن مخصوص پوکه معدنی

همانطور که در مقاله کاربرد پوکه معدنی خدمت شما انواع کاربردهای پوکه معدنی ( Pumice ) را توضیح دادیم ؛ مهمترین خصوصیت پوکه معدنی وزن پایین آن است که در ساختمان سازی برای پایین آوردن وزن کلی ساختمان کاربرد دارد.

lazy placeholder وزن مخصوص پوکه معدنی چیست؟

واحد اندازه‌گیری پوکه معدنی را متر مکعب قرار داده اند . انواع پوکه معدنی بر اساس وزن مخصوص:
*وزن مخصوص پوکه آبنما: این نوع پوکه معدنی به جهت شکل صخره مانند خود و اشکال طبیعی و زیبایی که دارد بیشتر برای ساخت آبنما ها و دیکر طرح های تزئینی استفاده می شود . وزن مخصوص پوکه …

09185314481
Call Now Button