معدن پوکه

lazy placeholder پوکه نخودی ۰

پوکه نخودی

پوکه نخودی چیست؟

پوکه نخودی به خاطر شباهتش در ظاهر به نخود بدین سان نام  گذاری شده است . پوکه نخودی در اندازه بین ۵ الی ۱۰ میلیمتر موجود است .

یکی از خواص پوکه معدنی نخودی وزن کم آن است که در هر مترمکعب بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم وزن دارد . این در حالی است که پوکه نخودی معمولی ( پوکه معدنی تبریز ، پوکه معدنی شهر بابک ) در  هر متر مکعب دارای وزنی بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم است .

lazy placeholder پوکه نخودی

کاربرد پوکه معدنی نخودی

کاربرد عمده پوکه معدنی نخودی شیب بندی و کف سازی طبقات ساختمان …

09185314481
Call Now Button