بتن سبک

lazy placeholder معایب فوم بتن ۰

معایب فوم بتن

درود به تمامی همراهان عزیز ، در این نوشته می خواهیم در مورد فوم بتن صحبت کنیم . ابتدا تعریفی از فوم بتن را خدمت شما ارائه می دهیم و سپس در مورد مزایا و معایب آن صحبت می کنیم .

lazy placeholder معایب فوم بتن

تعریف فوم بتن

فوم بتن نوعی از مصالح ساختمانی جدید می باشد . وزن این بتن از بتن معمولی سبکتر است . از این جهت برای ساختمان سلزی گزینه مناسبی می باشد ، چون وزن سازه را به مراتب پایین می آورد .

برای تولید فوم بتن از ماسه ، سیمان ، ملات فوم بتن ( ماده ای شیمیایی …

lazy placeholder پوکه معدنی در ساخت بتن سبک

پوکه معدنی در ساخت بتن سبک

پوکه معدنی در ساخت بتن سبک

بتن سبک -بهترین راه برای کنترل جمع شدکی بتن جایگزینی بخشی از سنگدانه های معمولی با پوکه معدنی است . سنگدانه های پوکه معدنی رطوبت خود را به تدریج در سیمان آزاد می کند که این باعث می شود که رطوبت از دست رفته بتن تامیین شود که بتن را از داخل عمل می آورد . بدلیل تخلخل موجود در پوکه معدنی فشار موبینگی در منافذ کاهش می یابد که باعث کاهش در جمع شدگی بتن می شود .

بتن سبک – در صنعت ساختمان سازی توجه به سبک سازی سازه بسیار اهمیت دارد …

09185314481
Call Now Button