ایران زمین

lazy placeholder بهشت زمین شناسی جهان ۰

بهشت زمین شناسی جهان

جزیره ای زیبا در استان هرمزگان ، جزیره که آب های نیل گون خلیج فارس آن را احاطه کرده . با ورود به این جزیره و با دیدن تنوع رنگ سنگ ها چنان شگفت زده خواهید شد که فقط و فقط می توانید خیره به نقاشی طبیعت در این نقطه از بهشت در ایران نگاه کنید .

جزیره هرمز به دلیل اینکه از خاک های مختلفی پدید آمده و در این زمینه دارای تنوع بالایی است ، به بهشت زمین شناسان معروف شده است . خاک سرخ هرمز بسیار مشهور است به طوری که به سوغات جزیره هرمز تبدیل شده …

09185314481
Call Now Button