می 11, 2019

lazy placeholder آموزش دیوار چینی با بلوک سبک ۰

آموزش دیوار چینی با بلوک سبک

همانطور که در مقاله های قبلی گفته شد ، یکی از کربردهای پوکه معدنی استفاده از آن در ساخت بلوک سیمانی است . با استفاده از پوکه در بلوک سیمانی ، بلوک تولید شده سبک و مقاوم خواهد بود . بلوک سیمانی در اندازه ها و شکلهای منظم هندسی ( مکعب مستطیل ) تولید می شود .

بلوک سیمانی از مخلوط آب ، سیمان و پوکه تولید می شود . این مخلوط  در دستگاه های مخصوص تولید بلوک لرزانده و متراکم می شود تا بلوک سیمانی تولید شود . بلوک سیمانی در انواع توخالی و تو پر ساخته می شوند …

09185314481
Call Now Button