می 9, 2019

lazy placeholder پوکه معدنی لرستان ۰

پوکه معدنی لرستان

پوکه معدنی که به آن سنگ پوکه نیز می گویند از از مصالح ساختمانی است که برای سبک سازی ساختمان از آن ایتفاده می شود . با گذشت سالها و افزایش جمعیت نوع ساخت خانه ها و ساختمان ها نیز تغییر یافت . نیاز به ساختمان های چند طبقه بیشتر احساس شد .

در ساختمان های با طبقات بالا یکی از مواردی که باید به شدت مورد توجه قرار گیرد وزنی است که طبقات ایجاد می کنند . به همین دلیل در طی سالهای گذشته برای سبک سازی ساختمان از پوکه معدنی استفاده می شود . برای اینکار در زمان …

09185314481
Call Now Button